U.E.R.G.

Udruženje za istraživanja u oblasti funkcionalno-estetske i regenerativne ginekologije

U.E.R.G. je stručna, naučna organizacija i edukativno telo za polje funkcionalno-estetske i regenerativne ginekologije sa sedištem u Beogradu.

O nama

Udruženje za istraživanja u oblasti funkcionalno-estetske i regenerativne ginekologije

U.E.R.G. je stručna, naučna organizacija i edukativno telo za polje funkcionalno-estetske i regenerativne ginekologije sa sedištem u Beogradu. Organizaciju vode lekari, farmaceuti, pioniri u oblasti funkcionalno-estetske i regenerativne ginekologije koji su svoje znanje godinama sticali na prestižnim događajima iz ove oblasti. Funkcionalno-estetska i regenerativna ginekologija je relativno nova oblast u ginekologiji. Istraživanja u smislu praćenja efekata novih hirurških tehnika, ali i agenasa koji se promovišu kao inovacije u regenerativnoj i estetskoj medicini a primenjuju se u ginekološkoj regiji, obavezan su deo našeg rada.

Kombinovanjem kliničkog i naučnog rada, neinvazivnih, minimalno invazivnih i hirurških metoda, kao i primena medicinskih sredstava i suplemenata koje imaju estetsko-regenarativni efekat, došlo je do značajne akumulacije znanja i iskustva, te je uspostavljanje ovakve jedne asocijacije kao što je U.E.R.G. postalo neophodno.

Udruženje za istraživanja u oblasti funkcionalno estetske i regenerativne ginekologije

Misija

Naša misija je da pružimo podršku i omogućimo kontinuiranu edukaciju lekara kroz organizovani oblik stručnog i naučnog rada, kao i da definišemo procedure i protokole u funkcionalno-estetskoj i regenerativnoj ginekologiji kako bi se poboljšao kvalitet života savremene žene.

U.E.R.G. je interdisciplinarno udruženje funkcionalno-estetske i regenerativne ginekologije koje kontinuranim edukacijama okuplja lekare, ginekologe, urologe, dermatologe, specijaliste plastične rekonstruktivne hirurgije, lekare opšte prakse, psihijatre, psihologe, kliničke farmakologe, farmaceute, kao i  lekare drugih  specijalnosti, ali i zastupnike i distributere u cilju razmene iskustva, sticanja novih veština, znanja i implementacije naučno-istraživačkog rada iz ove oblasti.

Udruženje sarađuje sa drugim međunarodnim srodnim organizacijama u medicinskoj struci, koje se bave funkcionalno-estetskom i regenerativnom ginekologijom, radi primene najnovijih tehnologija, minimalno invazivnih i neinvazivnih hirurških procedura, za dobrobit i poboljšanje zdravlja žene.

Udruženje će raditi na podizanju svesti žena o mogućnostima funkcionalno-estetskih i regenerativnih procedura koje će unaprediti kvalitet njihovog života.

Postanite naš član

Učlanite se i aktivnim učešćem doprinesite razvoju funkcionalno-estetske i regenerativne ginekologije u Srbiji.

Vizija

Vizija Udruženja lekara funkcionalno-estetske ginekologije je stvaranje sveta u kojem žene imaju lako dostupne i pouzdane resurse za očuvanje i unapređenje estetike i funkcionalnosti  intimne regije, sveta u kome su ginekolozi i ostali profesionalci medicinske struke u svoj svakodnevni rutinski rad uvrstili i tehnike i procedure regenerativne medicine.

Šta dobijam članstvom u U.E.R.G.

Mogućnost uključivanja u aktivnosti Udruženja u skladu sa ciljem udruženja

Udruženje za istraživanja u oblasti funkcionalno estetske i regenerativne ginekologije

U.E.R.G.

  • Besplatna predavanja
  • Popust na kotizacije za učešće u akreditovanim edukacijama
  • Obaveštenja o Kongresima u zemlji i inostranstvu  
  • Mogućnost da učestvujete na onlajn konsultacijama sa članovima stručnih tela U.E.R.G.-a, koje će biti organizovane svakog prvog ponedeljka u mesecu. Konsultacije će biti vezane za procedure u estetskoj, funkcionalnoj i regenerativnoj ginekologiji.

 

U.E.R.G.

Imate pitanje za nas ili želite da se učlanite u U.E.R.G.

Scroll to Top